Eläinten Ensihoitoyhdistys
Uutisia Lääkäri vastaa Hoito-ohjeet Tuotteet Staff Info

Meduusoiden hypomania

Meduusoiden hypomania
Kysymys vieraskirjastamme:
Koulumme ruokalan lihakastikkeista on löytynyt harvinainen meduusa-kanta, joka näyttää kärsivän hypomaniasta. Rauhoittavalla lääkityksellä ei tunnu olevan huomattavaa vaikutusta, vaan meduusat pyrkivät nousemaan ylös ruokatorvea jokaisen ruokailun jälkeen ja tanssivat villisti. Aikaisemmassa lähihoitajakoulutuksessani ei ole kentillä tullut eteen vastaavanlaisia tapauksia, loppupelissä tämä häiritsee minua suuresti. Mitä voin tehdä? Me EVAMK:ssa ja Porvoo-Instituutissa odotamme vastaustanne. Kiitos.

Yleistä

Hypomania (lievä mania) on meduusoilla hyvinkin yleinen sairaus. Sitä luonnehtii lievä, mutta selvästi havaittava mielialan nousu ja samanaikainen tarmon ja toimeliaisuuden kasvu. Tästä johtuen juuri esimerkiksi ruokatorveen tai vatsalaukkuun joutunut meduusa pyrkii tarmonpuuskissaan pyrkimään takaisin ylös suuhun. Toinen vaihtoehto on se, että kouluruoka on jopa meduusan mielestä niin luotaantyötävää, että se pyrkii pois sen läheisyydestä kaikkia mahdollisia keinoja käyttäen.

Hoito

Näin entisenä ihmislääkärinä haluaisin ensiksi suositella teille itsellenne, että vaihdatte pikaisesti ruokalaa. (jos lihakastikkeen joukossa on meduusoita). Mitä tähän meduusoiden mielenterveyden hoitoon tulee, on asia monimutkaisempi. Käytössä siis on jonkinnäköinen rauhoittava lääkitys? Kuitenkin hypomania on lieväasteinen oireyhtymä, jonka lääkehoitona tulisi käyttää mielialaa tasoittaavaa lääkitystä (Litium, valproaatti, karbamatsepiini). Meduusan ollessa kyseessä aloittaisin hoidon litiumilla. Suositeltava hoitovaste saavutetaan kun meduusan seerumin litiumpitoisuus on 0,40-0,60 mmol/l. Tarvittaessa lyhytaikaisesti voidaan apulääkityksenä käyttää bentsodiastepiinejä tai pieniannoksista antipsykoottihoitoa.Elias Koskenlaita
Asiantuntijaeläinensihoitolääkäri
eehy

© Copyright Eehy 1999-2004