Make your own free website on Tripod.com

Koulutus

HUOM!

Hakuaika syksyn 2001 koulutukseen on alkanut!
Katso tästä lisätietoja ja täytä hakulomake

Kaikki EEHY:n päivystäjinä/eläinensihoitajina kentällä toimivat henkilöt ovat suorittaneet hyväksytysti eläinensihoitajan tutkinnon. Koulutuksen kesto on 1352 tuntia josta varsinaista työharjoittelua on 480 tuntia. Työharjoitteluksi ei lasketa teoriaopetusjaksoihin sisältyviä harjoitustunteja.

EEHY:n helikopterissa eläinensihoitaina toimivat henkilöt suorittavat tämän peruskoulutuksen lisäksi 600 tunnin jatkokoulutuksen eläimen akuuttihoidossa. Tästä tuntimäärästä 350 tuntia on helikopterissa tapahtuvaa käytännön harjoittelua.

Koulutuksen sisältö

OT=oppitunti, HT=harjoitustunti

Perusopinnot
- Orientoituminen eeh -opintoihin (80 t, 80 OT)
- Eläinsuojelulaki (80 t, 80 OT)
- Työturvallisuus (16 t, 16 OT)
- Potilaskorttien täyttäminen ja muu byrokratia (16 t, 16 OT)
- Kieliopinnot (120 t, 120 OT)
Joista:
-Jyrsijät (50 t, 50 OT)
-Sammakot (50 t, 50 OT)
-Muut pieneläimet (20 t, 20 OT)

Ammattiopinnot
- Eläimen hätäensiapu ja ensivastetoiminta (60 t, 40 OT 20HT)
- Eläimen anatomia ja fysiologia (80 t, 60 OT 20 HT)
- Eläimen kiinniotto, ensiarvio ja tutkiminen (40 t, 20 OT 20 HT)
- Pieneläinsairaudet (80 t, 80 OT)
- Synnytykset ja lisääntymisoppi (30 t, 20 OT 10 HT)
- Ensihoitovälineiden käyttö (24 t, 10 OT 14 HT)
- Rotuoppi ja eri eläinlajien tunnistus (40 t, 36 OT 4 HT)
- Hoitovaatimukset (40 t, 40 OT)
- Tikkaiden käsittely (Pääaineena kissojen pelastus) (8 t, 1 OT 7 HT)
- Virve-verkko (2 t, 2 OT)
- Kuljetusvälineiden käyttö (40 t)(Koulutus pääosin ulkomailla, PASSI!!)
- Eläimen lopettaminen (16 t, 14 OT 2 HT)

Vapaasti valittavat opinnot
- Eri erikoistumisopintoja akuuttihoidon parissa (100 t, 60 OT 40 HT)

Harjoittelu (ohjattu kliininen opiskelu)
- Vanhan eläimen hoitotyö (60 t)
- Eläimen mielenterveyden hoito (60 t)
- Eläimen akuuttihoito (300 t)
- Vapaasti valittava harjoittelu (60 t)
Copyright eehy 1999, 2000